Página principal → Afghanistan → Baghlan
Wilayat-e Baghlan

Outros nomes: Baghlan, Wilāyat-e Baghlān

Baghlan

Outros nomes: Baghlan,Baghlan - bghlan,Baghlan - بغلان,Baghlin,Baghlān,Baglan,Bagolaggo,Sana `Ati,Sana`ati,bghlan,Şanā ‘Ati,Şanā‘atī,Баглан,بغلان,صناعتی, Baghlān

Pul-e Khumri

Outros nomes: Pol-e Khomri,Pol-e Khomrī,Pul-e Khumri,Pul-e Khumrī,Pul-i-Khomri,Pul-i-Khumri,Pule Khumri,Pule Khumṟi,Puli-Khumri,Пули-Хумри,پل خمری, Pul-e Khumrī

Nahrin

Outros nomes: Nahrin,Nahrīn,Nakhrin,Narain,Narin,Narīn,Нахрин,نهرین, Nahrīn

Hukumati Dahanah-ye Ghori

Outros nomes: Dahana,Dahana Ghori,Dahana-i-Ghori,Dahanae Ghori,Dahaneh-ye Ghowri,Dahaneh-ye Ghowṟī,Dahna,Dahāna,Dananeh-ye Ghowri,Dananeh-ye Ghowrī,Hokumati Dahana-i-Ghori Dahana,Hokūmatī Ḏahana-i-Ghōṟi Dahana,Hukumati Dahanah-ye Ghori,حکومتی دهانۀ غوری,Ḏahana-i-Ghōṟi,Ḏahanae Ghōṟi,Ḩukūmatī Dahānah-ye Ghōrī, Ḩukūmatī Dahānah-ye Ghōrī

Baghlani Jadid

Outros nomes: Baghlani Jadid

Puli Khumri

Outros nomes: Puli Khumri

Joqi

Outros nomes: Joqi,Jōqī,جوقی, Jōqī

Koqyah

Outros nomes: Koqyah,Kōqyah,کوقیه, Kōqyah

Islam Darah

Outros nomes: Islam Darah,Islām Darah,اسلام دره, Islām Darah

Shor Baba

Outros nomes: Shor Baba,Shōr Bābā,شور بابا, Shōr Bābā

Badam Darah-ye Khord

Outros nomes: Badam Darah-ye Khord,Bādām Darah-ye Khōrd,بادام درۀ خورد, Bādām Darah-ye Khōrd

Baba Ghayib

Outros nomes: Baba Gha'ib,Baba Ghayib,Bābā Ghāyib,Bābā Ghā’īb,بابا غائب,بابا غایب, Bābā Ghāyib

Ziarat-e Aq Chashmah

Outros nomes: Ziarat-e Aq Chashmah,Zīārat-e Āq Chashmah,زیارت آق چشمه, Zīārat-e Āq Chashmah

Khwajah Sarbiland-e Wali

Outros nomes: Khwajah Sarbiland-e Wali,Khwājah Sarbiland-e Walī,خواجه سربلند ولی, Khwājah Sarbiland-e Walī

Badam Darah-ye Khord

Outros nomes: Badam Darah-ye Khord,Bādām Darah-ye Khōrd,بادام درۀ خورد, Bādām Darah-ye Khōrd

Khwajah Gulkhar

Outros nomes: Khwajah Gulkhar,Khwājah Gulkhār,خواجه گل خار, Khwājah Gulkhār

Qazil Qol

Outros nomes: Qazil Qol,Qaz̄il Qōl,Qizil Qol,Qizil Qōl,قذل قول,قزل قول, Qaz̄il Qōl

Qazil Qol

Outros nomes: Qazil Qol,Qaz̄il Qōl,Qizil Qol,Qizil Qōl,قذل قول,قزل قول, Qaz̄il Qōl

Khosti Kotal

Outros nomes: Khosti Kotal,Khōstī Kōtal,خوستی کوتل, Khōstī Kōtal

Online Dating

Singles. Date and find singles is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.

Hotels

, hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in